Поддръжка на фирмени автомобили

Поддръжка на фирмени автомобили:

Ние предлагаме цялостна или частична техническа поддръжка на фирмени автомобили.

–  Водене на досие на всеки Ваш фирмен автомобил
–  Планиране и извършване на годишни технически прегледи.
–  Експресно отремонтиране при настъпила щета
–  Текущи прегледи и диагностика
–  Приоритетно приемане и сервизиране на вашите автомобили
–  Пътна помощ
–  Други